Nieuws

Twee maanden gerechtelijk verlof? Is dat nu echt nodig?

Hoe zit dat nu met het ‘gerechtelijk verlof’? Gaat de rechtbank écht 2 maanden op slot?! Mister Wolf licht toe.

Veel cliënten vragen ons wat “gerechtelijk verlof” nu eigenlijk is en of dat nu echt nodig is.

Gaat de deur van de rechtbank echt van 1 juli tot en met 1 september op slot en zitten rechters, parketmagistraten en advocaten dan twee maanden lang champagne of gin te drinken op strandbars in Knokke? Gelukkig niet.

De rechtbank blijft open, maar het aantal zittingen wordt teruggeschroefd omdat een deel van de rechters, griffiers en het personeel op verlof zijn. Op die zittingen worden enkel de dringende dossiers behandeld : beslagleggingen, zaken in kort geding, aanhouding van criminelen, huurders uitzetten,… Voor diegene die aan het werk zijn en het werk van de collega’s op verlof moeten overnemen, is het dus extra druk.

De situatie is vergelijkbaar met ziekenhuizen: tijdens de zomermaanden is er minder personeel en zijn er dus minder operaties e.d. gepland en plooit men terug op dringende interventies en gewone basiszorg, maar wat uitgesteld kan worden, wordt uitgesteld tot het personeel in aantal terug op niveau is.

Zou het niet beter zijn het verlof te spreiden over het ganse jaar?

Wel, één van de zaken die dat bemoeilijkt, is de wens dat altijd dezelfde rechter in eenzelfde zaak optreedt. Als een zaak drie keer voorkomt, kan je die moeilijk door drie verschillende rechters laten horen en nog een andere het vonnis laten maken: het moet altijd dezelfde rechter zijn of het werk moet van voor af aan opnieuw worden gedaan. Hetzelfde geldt voor de procureur en de advocaat. Tijdens de zomermaanden juli en augustus is de kans groot dat er altijd wel één van die drie op verlof zou zijn wanneer er dan zitting is, zodat er toch veel uitstellen zouden zijn. Misschien is een ‘georganiseerd uitstel’ dan toch een betere oplossing voor iedereen.

Het systeem van het gerechtelijk verlof is o.i. zeker voor verbetering vatbaar en hoeft o.a. geen twee maanden te duren, maar er zijn dus ook aspecten pro.

Wat Mister Wolf betreft: wij blijven gedurende de maanden juli en augustus gewoon doorlopend aan het werk en onze advocaten staan onverminderd klaar om U te ont-zorgen.