Real estate

Is het eerste fundament van Mister Wolf. Al 20 jaar zijn wij een referentie op vlak van vastgoed. Wij begeleiden en adviseren bij transacties (koop/huur/…), komen tussen bij problemen in aanneming en bouwproblemen, we adviseren en organiseren vermogensplanning met vastgoed,… We zijn ook een belangrijke partner voor notarissen, vastgoedmakelaars en -investeerders.

Transacties (koop, huur,..)

We zijn sterk in het opzetten, onderhandelen en begeleiden van transacties in vastgoed. Onze inbreng gaat veel verder dan het louter “op papier zetten” van een deal. Wij brengen zelf risico’s en opportuniteiten in beeld. Huur, koop, erfpacht, opstal, leasing, huurkoop, bezetting ter bede, btw-constructies,… zijn allen transacties waar we ruime ervaring in hebben, share-deals (overdracht vastgoed via aandelen) inbegrepen. Bijzondere aandacht voor handelshuur en kantoorhuur waarin wij zeer veel cliënteel hebben : opstellen, hernieuwen van contracten en uitzetten van huurders bij wanbetaling zijn volledig onze expertise. Wij zijn tenslotte ook vaak het klankbord voor notarissen en vastgoedmakelaars die geconfronteerd worden met een dossier waarin alles vast loopt, partijen ondanks compromis geen akte verlijden, verborgen gebreken opduiken et cetera.

Bouwproblemen

Wij ont-zorgen dagelijks cliënten die met bouwproblemen worden geconfronteerd en treden zowel op voor bouwheren als voor promotoren, aannemers, architecten,… Het kan daarbij gaan om conceptuele problemen met aansprakelijkheid van architecten en/of ingenieurs. Evengoed gaat het om uitvoeringsproblemen waarbij bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van aannemers in het geding is. Voor de deelname aan gerechtsexpertises bieden wij onze cliënten zo nodig ook eigen technische deskundigen aan met specialiteit in vocht, stabiliteit, waardebepaling,… Alles om de slaagkans voor de cliënt zo hoog mogelijk te maken.

Aanneming

Aanneming is meer dan het oplossen van bouwproblemen. Het gaat over de opmaak van goede contracten zowel met bouwheren als met onderaannemers, leveranciers,… Het gaat ook over correcte begeleiding en advies bij discussies tijdens de uitvoering of bij controle op de werf door de sociale inspectie. Niet in het minst gaat het vaak over betaling bekomen voor uitgevoerd werk, voor uitgevoerde meerwerken, compensaties wanneer grote delen uit de aanneming worden gehaald, et cetera.

Investeringen

Advies over investeringen in vastgoed gaan verder dan het zuiver juridische luik. Er is ook kennis nodig van vastgoedeconomie, van cijfers, van risico’s, scaliteit, yields,… Wij hebben ruime kennis om cliënten daarin bij te staan en hebben waar nodig voldoende experten om ons heen. Professionele vastgoedinvesteerders hebben nood aan advocaten die het proces begrijpen, die het belang van “tijd” en doorlooptijd van een project kennen en daar rekening mee houden in contracten, betalingsschema’s kunnen opstellen, risico’s kunnen indekken,… Voor de particuliere investeerder is de vraag: “Is het vandaag nog interessant om te investeren in vastgoed en zo ja, in welk type en hoe?”, wellicht de meeste gestelde vraag. Hoewel dat niet zuiver juridisch is, zal deze bij ons daarop een antwoord kunnen vinden.

Contracten

Alles begint met een goed contract. Wist u dat u zeer vaak uw aansprakelijkheid kan beperken tot hetgeen u zelf financieel aan een contract gewonnen heeft? En wist u dat de meeste contracten daarin niet voorzien! In dat geval zou u bij een schadegeval veroordeeld kunnen worden tot een schadevergoeding van bv. 120.000 EUR terwijl u zelf maar 10.000 EUR omzet heeft gefactureerd op die zaak. Zo zijn er vele voorbeelden. Investeer in een goed contract i.p.v. een gratis vodje papier dat “van het internet” is geplukt. Wij zorgen voor een goed contract om uw risico’s te verminderen zodat u met gerust gemoed kan focussen op uw business.