Private

Mister Wolf wil ook de “private client” ont-zorgen. Deze afdeling is initieel ontstaan uit de vele privé-vragen en issues van onze ondernemers. Wanneer zij bijvoorbeeld met een familiaal probleem, een verkeersovertreding, een overlijden in de familie, een fiscale controle ef een strafzaak geconfronteerd werden, konden wij hen evident niet in de kou laten staan. Gaandeweg is dit tot een volwaardige afdeling uitgegroeid die wij hebben open gezet voor alle private cliënten.

Vermogens- en erfplanning

Vanaf de leeftijd van 30 jaar is het interessant om de vermogensopbouw te begeleiden. Vele ondernemers werken hard, maar verliezen veel geld door slechte vermogensplanning. Private banking, investeren in vastgoed, zelf investeren in starters en andere bedrijven,…? 
Laat u begeleiden.

U heeft tijdens uw leven wel wat vermogen opgebouwd en u bent de leeftijd van 45 voorbij? Wel, dan zou u moeten beginnen erf-plannen. Wat kan op termijn naar eventueel kinderen, wat wil u zelf opzij zetten, wat met uw partner, welk tarief vinden we aanvaardbaar om de overdracht van vermogen van de ene naar een volgende generatie te organiseren? In welke mate wil u zelf de controle bewaren? Wat bij ondankbaarheid van kinderen of partner? Allemaal vragen waar Mister Wolf u graag bij ont-zorgt.

Echtscheiding

Jammer genoeg is ook het contract van het huwelijk niet altijd even succesvol. Emotie speelt dan vaak volop, zodat ratio zoek raakt en gevechten ontstaan die energie en geld opslorpen. Dat is vaak een voedingsbodem voor slechte afspraken waar onvoldoende over is nagedacht. Mister Wolf waakt over afspraken die op termijn goed blijken te zijn, over afspraken die ook op fiscaal vlak steek houden, over afspraken die niet uit schuldgevoel worden toegelaten maar echt worden gedragen. Overeenkomsten van echtscheiding, procedures, onderhoudsgelden voor echtgenoten en kinderen, omgangsregelingen,…: U kan voor al dëze zaken bij Mister Wolf terecht.

Verkeer

U bent gedagvaard voor de politierechtbank wegens te snel rijden, een jammere alcoholintoxicatie of u bent slachtoffer of dader van een ongeval met materiële of lichamelijke schade, et cetera.
U heeft een discussie met uw verzekeraar of de verzekeraar van de tegenpartij. Mister Wolf begeleidt al 20 jaar met veel succes haar cliënten bij al deze kwesties.