Nieuws

Mister Wolf geeft meer uitleg over het regelen van uw inschrijving in het bevolkingsregister.
De Vlaamse Regering versoepelt de regels om een beroep te doen op het huurgarantiefonds. Vanaf nu kan men ook via het OCMW en zonder voorafgaande tussenkomst van de Vrederechter de tussenkomst vragen door het huurgarantiefonds. Mister Wolf licht de nieuwe regels toe.
Vermijd problemen van schijnzelfstandigheid door een duidelijke overeenkomst op te stellen. Mister Wolf helpt u graag verder.
Mag de verhuurder de woning zomaar betreden?
Hoe zit dat nu met het ‘gerechtelijk verlof’? Gaat de rechtbank écht 2 maanden op slot?! Mister Wolf licht toe.