How?

Meer dan een advocatenkantoor.

“Mister Wolf is meer dan alleen maar uw advocaat.” Onze advocaten zijn uw volwaardige businesspartners. Wij bieden niet alleen advies en bijstand zoals dat traditioneel van een advocaat wordt verwacht, maar wij zetten sterk in op strategisch inzicht, ontwijken van risico’s en streven naar meer rendement voor onze cliënten. Ons kantoor voegt in elk dossier waarde toe, ongeacht of het bv. gaat over de opmaak van een overeenkomst, een dossier omtrent aansprakelijkheid, een incasso van onbetaalde facturen, vastgoedrecht of een erfplanning. Ons hoofddoel is om onze cliënten te ont-zorgen en –meer nog- “vooruit” te helpen : wij behoeden voor onaangename situaties, beschermen u eens u daar toch mee geconfronteerd zou worden en nemen voor u de handschoen op als het dossier zo’n aanpak vereist. Wij hebben oog voor opportuniteiten voor onze cliënten. 

Een nichekantoor en toch one-shop ?

Hoewel wij een zeer breed spectrum van zaken en vragen behandelen, zijn wij toch geen “generalistisch” kantoor. Advocaten die vandaag beweren “alles” te kunnen, daar geloven wij niet in. Wij geloven dat snelle en correcte antwoorden enkel door specialisten in de materie kunnen worden gegeven. Daarom werken wij in-house met specialisten voor de zaken die wij veelvuldig moeten beantwoorden en extern hebben wij in 20 jaar tijd een 50-tal externe specialisten rondom ons verzameld die voor ons de andere specialismen afdekken. Wij zorgen dat het juiste advies van de juiste specialist bij onze cliënt terecht komt.

De klant en niet de advocaat centraal

“Betaald worden om problemen op te lossen” is geen bedrijfsmodel voor ons. Dan zouden wij altijd en alleen maar een “noodzakelijke kost” zijn. Dat is niet waar wij warm van worden. Wij geloven dat wij cliënten, ondernemers, medewerkers,… “beter ” kunnen maken, “vooruit” kunnen helpen, kunnen “verheffen”. Dat zij kunnen zeggen dat ze “betere” zaken doen en “meer” verdienen door onze tussenkomsten. Dàt is waar wij warm van worden. T.a.v cliënten doen we dat door hen niet alleen te behoeden voor juridische gevaren en risico’s, door hen te verdedigen wanneer zijn worden aangevallen, maar gaan we hen wijzen op opportuniteiten,… en hen ont-zorgen zodat zij zich maximaal kunnen focussen op waar zij goed in zijn, hun core-business. We doen dat ook in een taal die onze cliënt begrijpt. De cliënt moet zich niet aanpassen aan het taalgebruik van de advocaat, het is de advocaat die er moet in slagen complexe problemen concreet te vertalen naar de cliënt.

Minnelijke regelingen

Waar mogelijk moeten procedures worden vermeden. Bij Mister Wolf is dat geen holle slogan. Het kantoor zet zéér sterk in op onderhandelingen (technieken) en minnelijke regelingen. Het gros van de omzet wordt gerealiseerd buiten procedure. Indien geen redelijke regeling kan worden bekomen, moeten we en zullen we onze tanden laten zien.

Een snel advocatenkantoor

20 jaar terug waren cliënten die een netjes over tien pagina’s uitgeschreven juridisch advies na twee weken in de postbus kregen, verrast over de snelheid. Vandaag wensen meer en meer cliënten binnen de 48u een kort en bondig advies per mail. Iedereen mag hier een uitgesproken mening over hebben, maar punt is dat deze evolutie onomkeerbaar is en wij ons daarop moeten organiseren. Snel en efficiënt antwoorden met concrete en praktische oplossingen is wat de meeste cliënten wensen.

The wolf-pack / een roedel

Bij Mister Wolf zorgen wij intern voor mekaar. Trouw aan mekaar en aan het team is één van de kenmerken van een wolven-roedel die ons het meest heeft aangesproken om deze naam Mister Wolf te kiezen. Schouder aan schouder staan, naast mekaar. T.a.v. mede- en samenwerkers geloven we sterk in talent-management. Wat iemand graag doet, kan zij/hij vaak ook goed en dus moeten we ervoor zorgen dat iedereen zoveel als mogelijk enkel die dingen doet die hij/zij graag doet en goed kan. Mister Wolf heeft de tijd dat iedereen elke dag (en minstens van 8.30 – 19u) op kantoor moest aanwezig zijn ver achter zich gelaten. Thuiswerk wordt aangemoedigd, alles zit in de cloud, video-conferencing is mogelijk om te overleggen in zaken, ook in teamverband, …