Nieuws

Het bezoekrecht van de verhuurder.

Mag de verhuurder de woning zomaar betreden?

Van zodra de woning is verhuurd, mag de verhuurder de woning niet meer betreden zonder toestemming van de huurder. De verhuurder dient namelijk de privacy van de huurder te respecteren en dient rekening te houden met de onschendbaarheid van de woning.

De verhuurder heeft evenwel een bezoekrecht. Dit houdt in dat de verhuurder een aantal keer per jaar de woning mag komen bezichtigen om na te gaan of de huurder de woning onderhoudt zoals een “goede huisvader”. De verhuurder heeft dus weldegelijk het recht om de staat van het pand te controleren lopende de huurovereenkomst.

Het bezoekrecht van de verhuurder houdt evenwel geen recht tot huiszoeking in en dient steeds in overleg met de huurder te gebeuren. De verhuurder mag geen misbruik maken van zijn recht en mag bijvoorbeeld niet profiteren van de afwezigheid van de huurder om het pand te inspecteren.

Er is bovendien ook een specifiek bezoekrecht in het kader van de verkoop of wederverhuring van het pand. In dat geval moet de verhuurder de mogelijkheid hebben om het pand te laten bezichtigen aan kandidaat-kopers –en huurders. Uiteraard zal ook in dit geval steeds overleg moeten worden gepleegd met de huurders.

Wanneer de huurder het bezoekrecht van de verhuurder niet respecteert en alle bezoek zonder geldige reden weigert, kan de verhuurder zich tot de Vrederechter wenden om zijn rechten te vrijwaren.

Om enige discussie te vermijden, adviseert Mister Wolf alleszins om in de huurovereenkomst duidelijke afspraken te maken omtrent het bezoekrecht van de verhuurder. Zo kan worden bepaald hoeveel keer per jaar de verhuurder kan langskomen en onder welke modaliteiten de verhuurder het pand kan laten bezichtigen bij verkoop en/of wederverhuring.

Ten slotte, rijst in dit kader vaak de vraag of een verhuurder een reservesleutel mag bezitten van het pand. De wet verbiedt dit niet uitdrukkelijk, maar er wordt aangenomen dat de verhuurder slechts een sleutel mag bezitten van het pand mits akkoord van de huurder. In het kader van eventuele (dringende) herstellingen aan het pand, kan het bijvoorbeeld wel nuttig zijn dat de verhuurder een reservesleutel behoudt. Anderzijds kan dat gevaarlijk zijn wanneer er bijvoorbeeld een diefstal zou plaatsvinden in het appartement en de verhuurder verdacht wordt.
Ook hier maakt men best duidelijke afspraken over zodat beide partijen in vertrouwen de huurovereenkomst kunnen uitvoeren.

Heeft u nog vragen of wenst u bijstand bij het opstellen van uw huurovereenkomst?
Mister Wolf staat u graag verder bij om u te ont-zorgen!