Corporate

De tweede peiler van Mister Wolf is de afdeling Ondernemingsrecht. Hier worden alle commerciële vragen behandeld van ondernemers en KMO’s. Wij ont-zorgen volledig. Het gaat om vragen over organisatievorm (vennootschappen,…), aandeelhoudersovereenkomsten, samenwerkingscontracten (agentuur,…).

Ook commerciële contracten, zowel B2B als B2C en vragen over bescherming van intellectuele eigendom. Wij komen tussen wanneer uw contractspartijen u bijvoorbeeld in de steek laten, niet leveren bijvoorbeeld of geen goed werk leveren. Wij beschermen u wanneer u zelf een steek laten vallen heeft. Wij hebben ook een belangrijke en zeer succesvolle incasso-afdeling wanneer klanten u niet betalen voor geleverd werk.

Veel meer dan occassionele bijstand zijn wij het permanente klankbord en de partner van onze ondernemers en KMO’s in de uitdagende wereld van
vandaag én morgen.

Vennootschappen

Mister Wolf ont-zorgt volledig. U wil advies bij de zoektocht naar en de uitwerking van de beste samenwerkingsvorm, vennootschapsvorm,…. evenals bij de opmaak van aandeelhoudersovereenkomsten,… ?

U wil uit een vennootschap stappen en uw aandelen moeten worden overgenomen of omgekeerd, één van de vennoten in uw vennootschap moet eruit?

U wil een vennootschap overnemen of overlaten ? U heeft een geschil met een andere aandeelhouder ? U wil vereffenen of fuseren ?

Handelscontracten

U wil advies bij de opmaak van een samenwerkingscontact, handelsagentuuur, concessie… Mister Wolf ont-zorgt ook bij de opmaak en onderhandeling van B2B én B2C contracten. Wij leveren advies bij vragen over de bescherming van intellectuele eigendom. Wij staan u bij indien uw handelspartners u in de steek laten, niet leveren of slechte kwaliteit of ontijdig leveren. Wij beschermen u wanneer uw onderneming zelf een steek laten vallen heeft. Vele zaken worden opgelost buiten de rechtbank, dankzij een doorgedreven kunde in minnelijke regelingen en onderhandelingen. Waar nodig procederen wij en verdedigen wij onze cliënten als echte wolven. Veel meer dan occasionele bijstand zijn wij échte partners en een permanent klankbord voor onze KMO-cliënten en zaakvoerders.

Fiscale vraagstukken

Alles is fiscaliteit. Bij elk probleem, bij elk contract,… komt fiscaliteit aan bod en moet de vraag worden gesteld : “Wat zijn de fiscale gevolgen?” Zowel voor advies als voor geschillen, rulings,… kan u bij ons terecht.

Mister Wolf heeft zich door de jaren heen kunnen omringen met specialisten uit het binnen- en buitenland in vastgoedfiscaliteit, btw, rulings en partiële splitsingen tot verwerpingen van kosten n.a.v. controles, berichten van wijziging et cetera.

Incasso

Mister Wolf heeft een zeer efficiënte incasso-afdeling wanneer uw klanten u niet betalen voor geleverd werk. Wanbetaling is een groot probleem vandaag, dat meer dan eens leidt tot betalingsproblemen en zelfs falingen. Wij waken erover dat onze cliënten tijdig ontvangen waar ze recht op hebben en ons ultiem doel is dat we onszelf kunnen betalen met hetgeen we bovenop het factuurbedrag kunnen invorderen, zodat we voor de klant geen kost zijn.